कर्मवीर भाऊराव पाटील

“कर्मवीर भाऊराव पाटील: महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्रांतीची प्रेरणा” “Karmaveer Bhaurao Patil: Visionary Social Reformer and Educationist Revolutionizing Maharashtra”

समाजसुधारक